Mieszkania

Wybierz swoje nowe mieszkanie:

WYBIERZ
PIĘTRO

WYBIERZ LICZBĘ POKOI

DOPASUJ
METRAŻ

CENA

numer piętro metraż ilość pokoi cena status plan zapytaj
OP-PIV-LM-A.01
2 pokoje z aneksem kuchennym
Parter 44.57m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.02
2 pokoje z kuchnią
Parter 50.03m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.03
3 pokoje z aneksem kuchennym
Parter 57.89m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.04
3 pokoje z aneksem kuchennym
Parter 55.90m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.05
3 pokoje z kuchnią
Parter 62.28m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.06
3 pokoje z aneksem kuchennym
Parter 63.38m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.01
2 pokoje z kuchnią
Parter 47.49m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.02
2 pokoje z kuchnią
Parter 48.05m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.03
2 pokoje z aneksem kuchennym
Parter 42.29m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.04
2 pokoje z kuchnią
Parter 50.03m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.05
3 pokoje z kuchnią
Parter 64.50m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.01
4 pokoje z kuchnią
Parter 74.52m² 4 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.02
1 pokój z aneksem kuchennym
Parter 29.99m² 1 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.03
2 pokoje z aneksem kuchennym
Parter 48.27m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.04
3 pokoje z kuchnią
Parter 65.35m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.01
2 pokoje z aneksem kuchennym
Parter 41.92m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.02
2 pokoje z kuchnią
Parter 51.84m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.03
3 pokoje z aneksem kuchennym
Parter 65.48m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.04
2 pokoje z aneksem kuchennym
Parter 42.50m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.05
2 pokoje z kuchnią
Parter 50.83m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.06
3 pokoje z kuchnią
Parter 64.98m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.01
4 pokoje z kuchnią
Parter 74.52m² 4 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.02
2 pokoje z aneksem kuchennym
Parter 46.23m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.03
2 pokoje z aneksem kuchennym
Parter 47.19m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.04
2 pokoje z aneksem kuchennym
Parter 41.70m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.05
3 pokoje z aneksem kuchennym
Parter 62.77m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.07
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 43.63m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.08
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 44.57m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.09
2 pokoje z kuchnią
Piętro 1 47.22m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.10
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 57.89m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.11
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 55.90m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.12
3 pokoje z kuchnią
Piętro 1 62.28m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.13
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 63.38m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.06
2 pokoje z kuchnią
Piętro 1 47.49m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.07
2 pokoje z kuchnią
Piętro 1 48.05m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.08
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 42.29m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.09
2 pokoje z kuchnią
Piętro 1 50.03m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.10
4 pokoje z kuchnią
Piętro 1 74.17m² 4 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.05
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 60.95m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.06
2 pokoje z kuchnią
Piętro 1 45.61m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.07
1 pokój z aneksem kuchennym
Piętro 1 29.99m² 1 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.08
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 48.27m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.09
3 pokoje z kuchnią
Piętro 1 65.35m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.07
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 41.92m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.08
2 pokoje z kuchnią
Piętro 1 51.84m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.09
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 65.48m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.10
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 42.50m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.11
2 pokoje z kuchnią
Piętro 1 50.83m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.12
4 pokoje z kuchnią
Piętro 1 74.96m² 4 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.06
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 60.95m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.07
2 pokoje z kuchnią
Piętro 1 45.61m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.08
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 46.23m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.09
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 47.19m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.10
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 41.70m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.11
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 1 62.77m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.14
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 43.63m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.15
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 44.57m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.16
2 pokoje z kuchnią
Piętro 2 47.22m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.17
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 57.89m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.18
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 55.90m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.19
3 pokoje z kuchnią
Piętro 2 62.28m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.20
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 63.38m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.11
2 pokoje z kuchnią
Piętro 2 47.49m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.12
2 pokoje z kuchnią
Piętro 2 48.05m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.13
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 42.29m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.14
2 pokoje z kuchnią
Piętro 2 50.03m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.15
4 pokoje z kuchnią
Piętro 2 74.17m² 4 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.10
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 60.95m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.11
2 pokoje z kuchnią
Piętro 2 45.61m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.12
1 pokój z aneksem kuchennym
Piętro 2 29.99m² 1 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.13
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 48.27m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.14
3 pokoje z kuchnią
Piętro 2 65.35m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.13
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 41.92m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.14
2 pokoje z kuchnią
Piętro 2 51.84m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.15
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 65.48m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.16
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 42.50m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.17
2 pokoje z kuchnią
Piętro 2 50.83m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.18
4 pokoje z kuchnią
Piętro 2 74.96m² 4 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.12
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 60.95m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.13
2 pokoje z kuchnią
Piętro 2 45.61m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.14
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 46.23m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.15
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 47.19m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.16
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 41.70m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.17
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 2 62.77m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.21
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 43.63m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.22
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 44.57m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.23
2 pokoje z kuchnią
Piętro 3 47.22m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.24
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 57.89m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.25
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 55.90m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.26
3 pokoje z kuchnią
Piętro 3 62.28m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-A.27
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 63.38m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.16
2 pokoje z kuchnią
Piętro 3 47.49m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.17
2 pokoje z kuchnią
Piętro 3 48.05m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.18
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 42.29m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.19
2 pokoje z kuchnią
Piętro 3 50.03m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-B.20
4 pokoje z kuchnią
Piętro 3 74.17m² 4 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.15
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 60.95m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.16
2 pokoje z kuchnią
Piętro 3 45.61m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.17
1 pokój z aneksem kuchennym
Piętro 3 29.99m² 1 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.18
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 48.27m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-C.19
3 pokoje z kuchnią
Piętro 3 65.35m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.19
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 41.92m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.20
2 pokoje z kuchnią
Piętro 3 51.84m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.21
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 65.48m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.22
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 42.50m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.23
2 pokoje z kuchnią
Piętro 3 50.83m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-D.24
4 pokoje z kuchnią
Piętro 3 74.96m² 4 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.18
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 60.95m² 3 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.19
2 pokoje z kuchnią
Piętro 3 45.61m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.20
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 46.23m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.21
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 47.19m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.22
2 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 41.70m² 2 --- SPRZEDANE ---
OP-PIV-LM-E.23
3 pokoje z aneksem kuchennym
Piętro 3 62.77m² 3 --- SPRZEDANE ---
Mazovia ikona
Mazovia ikona

Biuro sprzedaży mieszkań na terenie

Osiedla Promienna 

Promienna 33B lok. 2
05-270 Marki

biuro@mazoviadevelopment.pl

512 107 399

532 851 110

GODZINY OTWARCIA BIURA SPRZEDAŻY
Poniedziałek, Wtorek, Piątek 9:00 - 17:00
Środa, Czwartek 11:00-19:00
Sobota  9:00-14:00 (Umówione spotkania)

 formularz kontaktowy